Strijdkoor Jan&Alleman

 

Al 45 jaar zingend voor een eerlijke wereld

Projecten

“Iedereen is van de wereld”

23 maart 2019

 

Jan en Alleman zingt samen met ‘Mixed Cultures’ Koor en Straatorkest Eigen Hulpin het Zeeheldentheater in Den Haag.

 

In de week van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, presenteert strijdkoor Jan en Alleman het muzikale programma ‘Iedereen is van de wereld’.

In dit programma leggen we de verbinding tussen de strijd tegen racisme en de strijd voor andere mensenrechten. De liederen gaan over zorg voor alle wereldburgers, zorg voor vluchtelingen, zorg voor eerlijke handel, en voor een veilige en schone wereld.

 

We leven in onzekere tijden. Politieke partijen met nauwelijks verhulde vreemdelingenangst of zelfs

‑haat, komen op in Europa; de verzorgingsstaat brokkelt af; werkgelegenheid wordt verplaatst naar lagelonenlanden, veelal met kinder- of slavenarbeid; grote bedrijven ontwijken belastingen; normale omgangsvormen in de wereldpolitiek worden verlaten; en het lijkt of de machtigen der aarde niet zien dat wij het graf graven voor ons eigen leefmilieu en dat van onze kinderen en kleinkinderen.

 

Jan en Alleman houdt zich zingend bezig met actuele discussies, zoals over vluchtelingenopvang, graaiers aan de top, duurzame economie en het gegarandeerde basisinkomen. Zo leveren wij op onze eigen-wijze Jan en Allemanse  manier muzikaal commentaar op de ontwikkelingen in de wereld en laten andere perspectieven zien.   

Op 23 maart werken we samen met het ’Mixed Cultures’ Koor en het Straatorkest Eigen Hulp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EERDERE PROJECTEN

 

Jan en Alleman veertig jaar! Jubileumfeest op 2 november 2014

 

DUS!!! Veertig jaar liederen

van solidariteit en protest

 

Zie de video's op onze Facebook pagina

 

Wanneer het koor precies is opgericht is niet meer te achterhalen, maar het zal in het najaar van 1974 of in het voorjaar van 1975 zijn geweest, ten huize van Wim en Tonnie v.d. Meeberg, aan de Regentesselaan. En: we bestaan nog altijd! 

 

Dat hebben we gevierd we vlakbij de plaats waar we ooit opgericht zijn, in Theater De Nieuwe Regentes, op zondag 2 november 2014.

 

Het was een geweldig concert met  liederen van nu en uit het verleden. Voor het oude repertoire verlenen onze vroegere pianisten, Cvetanka Sozovska en Henk Anijs, hun medewerking.

 

De nieuwe liederen werden begeleid door onze huidige koorleider Pim Brackenhoff.

 

Er waren ook gastoptredens zijn van orkest Eigen Hulp en van Rob van de Meeberg.

 

 

 

 

Landelijke strijdkoren dag in Den Haag (juni 2013)

 

Elke twee jaar wordt ergens in Nederland een landelijke ontmoeting van strijdkoren georganiseerd. Jan en Alleman heeft deze traditie in ere gehouden en de editie 2013 in Den Haag verzorgd.

 

Tien koren uit Nederland en één uit Engeland met zo'n 200 deelnemers zijn op 15 juni bijeen geweest en hebben gezamenlijk een aantal liederen ingestudeerd. Deze werden op  het Rabbijn Maarsenplein, het Lange Voorhout en op de Plaats uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen voor vrijheid  herdenking Keti Koti met het Surinaams vrouwenkoor Afimo (2008)

 

Voor Surinaamse mensen is 1 juli een belangrijke dag. Dan wordt herdacht dat in 1863 de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Keti Koti betekent verbreek de ketens.

 

Jan & Alleman en het Surinaamse vrouwenkoor Afimo hebben samen een benefietconcert gehouden op vrijdagavond 4 juli 2008 in de Haagse Triomfatorkerk onder het motto samen voor vrijheid. De koren zongen hun eigen repertoire, maar ook een aantal liederen over samen.

 

De opbrengst van 1283 euro is geheel ten goede gekomen aan de culturele vereniging NAKS in Suriname voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor kinderen.