Strijdkoor Jan&Alleman

 

Al 45 jaar zingend voor een eerlijke wereld

HISTORIE

Het koor is waarschijnlijk om en nabij 1974 ontstaan vanuit de Algemene Nederlandse Jeugd Vereniging, een groep gelieerd aan de CPN. “We wilden wat meer aan cultuur doen”, aldus Arno, de zoon van Wim van de Meeberg.

 

Wim is de man die de eerste 25 jaar het koor gedirigeerd heeft, op de piano begeleidde, muziek en teksten schreef en daarmee zijn nog altijd onuitwisbare stempel op zijn zangkoor Jan en Alleman heeft gezet.

 

Kruisraketten

De absolute hoogtijdagen heeft het koor beleefd rondom alle acties tegen de kruisraketten. Daarbij waren de grote demonstraties met honderdduizenden demonstranten in Amsterdam (1981) en Den Haag (1983) schitterende apotheosen van maandenlang intensief (o.a. zingend) actievoeren.

 

Apartheid

Een eervolle vermelding kan niet achterwege blijven voor alleacties tegen de Apartheid in Zuid-Afrika.

 

 En hoewel het nu dus al bijna 25 jaar geleden is, weet het Zuid-Afrikaanse repertoire bij het koor nog steeds het onderste uit de kan, qua enthousiasme, te halen.

 

En verder...

Vijfenveertig jaar Jan en Alleman: dat wil zeggen 2000 repetities, naar schatting 700 optredens en vier dirigenten: Wim van de Meeberg, Henk Anijs, Cvetanka Sozovska en sinds maart 2012 Pim Brackenhoff.

 

En ook: zo'n tien buitensporig leuke en hilarische koorweekenden en misschien wel 250 strijdliederen, waarvan er toch heel veel heel erg fantastisch, ontroerend strijdbaar, dan wel innemend wonderschoon waren.

 

Maar daarmee is de opsomming nog verre van compleet: honderden demonstraties, acties, manifestaties en betogingen .

 

En dan zijn er nog de muziekcassettes, diverse cd's en vele videoregistraties, een gedenkwaardige zijsprong naar het Wereldkoor, een prachtig gedenkboek voor Wim en inmiddels toch wel veel, heel veel fraaie herinneringen.

 

Meer lezen? Bestel dan het herdenkboek “Wim! Voorwaarts en niet vergeten” 

 

Dirigent Pim Brackenhoff

Vanaf begin 2012 is Pim de nieuwe koorleider van Jan en Alleman.

 

Pim heeft zelf gezongen in Morgenrood in Amsterdam en meegedaan met de Zuid Afrikaanse projecten van James Philips. Hij heeft conservatorium koordirectie gedaan en met veel koren gewerkt, o.a. met de vrouwengroep Angels.

 

Wat hij het leukste vindt is aparte muziek maken, muziek die je niet veel hoort, of zelf muziek schrijven op bestaande teksten. Het grote voordeel van zingen is dat je direct een verhaal op een bijzondere manier kunt vertellen.

 

Waarom bij Jan en Alleman? In Pim z'n eigen woorden: "Jan en Alleman is gewoon een bekend koor, in ieder geval en koor dat ik ken. Ik denk aan woorden als: enthousiast muziek maken, staan voor wat je zingt, spontaniteit, dwarsheid, lol, stevigheid."

 

Voor 2012

Het koor is opgericht door Wim van den Meebern die tot zijn overlijden in 2000 het koor leidde.

 

Na het overlijden van Wim was Henk Anijs tot 2002 koorleider.

 

Van 2002 tot 2012 heeft Cvetanka Sosovska het koor geleid.